ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2

         นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ดร.มีชัย  วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธาน......อ่านต่อ
26/09/2562

มอบรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

        บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำโครงการ “จุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิด” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชน มีการวางแผนในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างผลงาน......อ่านต่อ
26/09/2562

ประชุมนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ไตรมาส 1/2562

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ จัดการประชุมนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ตามโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” ประจำไตรมาส 1/2562 ณ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก   ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา......อ่านต่อ
28/03/2562