ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

             วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลอาหารปลอด......อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง และเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง และเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจัง......อ่านต่อ
26/03/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า......อ่านต่อ
11/03/2562