ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟบดเทพเสด็จ กลาง/สีทอง 200 กรัม / Medium Blend Grounded Coffee (Dhebsadej) - Gold 200 g

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟบดเทพเสด็จ กลาง/สีทอง 200 กรัม
Medium Blend Grounded Coffee (Dhebsadej) - Gold 200 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่