ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟคั่วเทพเสด็จ ถุงน้ำตาล 500 กรัม / Roasted Coffee (Dhebsadej) - Brown Sachet 500 g

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วเทพเสด็จ ถุงน้ำตาล 500 กรัม
Roasted Coffee (Dhebsadej) - Brown Sachet 500 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่