ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟคั่วเทพเสด็จ กลาง/สีเงิน 500 กรัม / Medium Blend Roasted Coffee (Dhebsadej) - Silver 500 g

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วเทพเสด็จ กลาง/สีเงิน 500 กรัม
Medium Blend Roasted Coffee (Dhebsadej) - Silver 500 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่