ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟคั่วเทพเสด็จ เข้ม/สีทอง 500 กรัม / Strong Blend Roasted Coffee (Dhebsadej) - Gold 500 g

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วเทพเสด็จ เข้ม/สีทอง 500 กรัม
Strong Blend Roasted Coffee (Dhebsadej) - Gold 500 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่