ประเภทอาหาร

ปลาสลิดกรอบ / Crispy Fried Fish Fillet (Pla Salid)

กลุ่ม Aroii Everyday

อ่างทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดกรอบ
Crispy Fried Fish Fillet (Pla Salid)

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม Aroii Everyday

อ่างทอง