ประเภทอาหาร

ก้างปลาสลิดทอดกรอบ / Crispy Fried Fish Bones

แม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ก้างปลาสลิดทอดกรอบ
Crispy Fried Fish Bones

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

แม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ