ประเภทอาหาร

เนื้อปลาสลิดอบกรอบ-สลิดสนุก / Crispy Roasted Fish Fillet (Salid Sanook)

แม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เนื้อปลาสลิดอบกรอบ-สลิดสนุก
Crispy Roasted Fish Fillet (Salid Sanook)

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

แม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ