ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L / Curved Bag Size L

กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน

อ่างทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

15.054.002B
15 : อ่างทอง
15 : Angthong
054 : กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน
054 : Baan Bang Ta Phan Water Hyacinth Baskety Group
002 : กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L
002: Curved Bag Size L
กลุ่ม : แปรรูป
Category : Fabricated

น้ำหนัก : 
Weight :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน

อ่างทอง

ที่อยู่:
คุณวันเพ็ญ