ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

การลงพื้นที่ดูงานชุมชนกลุ่มทอผ้าทอมือ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
13/12/2560
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest”

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
31/10/2560

โครงการของเรา

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดโครงการ สานพลังเพื่อบ้านเกิดเป็นปีที่สอง ส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2...อ่านต่อ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2

กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  ในงานนี้ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER โดยมีนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 จา......อ่านต่อ
08/09/2560

มิติใหม่ของการบริโภคข้าวไทย

"พร้อมสี" มิติใหม่ของการบริโภคข้าวไทย วงจรการบริโภคข้าวในรูปเเบบใหม่ระดับครัวเรือนด้วย เครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี" จะช่วยสร้างทางขายใหม่ให้เป็นทางเลือกเเก่ชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์เเละข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ เครื่องสีข้าว "พร้อมสี" สามารถสั่งซื้อเครื่องสีข......อ่านต่อ
25/08/2560

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศ

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ค......อ่านต่อ

โครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้

โครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายที่สร้างความมั่นคง เสริมสร้างการกินการอยู่ที่ดีขอลประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาระบบตลาด...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ "ลำไย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่" โดยตำบลขัวมุง เชียงใหม่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ได้เริ่มการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง” ผู้ปลูกลำไยใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

“ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน และมีหลายชุมชนที่ยึดถืออาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน  ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ...อ่านต่อ
14/02/2560

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ