ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี หนองบัวลำภู

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ประชารัฐรักสามัคคี หนองบัวลำภู
23/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
19/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

การเข้าร่วมการปาฐกถาในงานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
12/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/02/2561

โครงการของเรา

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER  ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นรุ่นที่ 2  ซึา่งภายในงานมีการต้อนรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  ตามเเต่ละภาคกันอย่างอบอุ่น พร้อมผูกผ้าขาวม้าที่เป็นอ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ได้พานักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ดอยตุงโมเดล (Doitung Model) จังหวัดน่านและเชียงราย  ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย" จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่......อ่านต่อ

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมส่งผักเข้าโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตามนโยบายโคงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการนำของ บริษัท ประชารัฐหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พร้อมเ......อ่านต่อ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
22/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

โครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ ในเเต่ละจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นผู้นำ เเละมีความสามารถในการเเก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่า......อ่านต่อ
22/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ในวาระครบ 1 ปีของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยนี้ ทางคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ ได้จัดทำหนังสือรวมกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาตลอด 365 วันของโครงการดังกล่าวที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย "สานพลังประชารัฐ" เพื่อผลักดันเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จึงได้เริ่มจัดโครงการ&......อ่านต่อ
19/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

มาร่วมกันสร้างสีสันให้เทศกาลสงกรานต์เมืองไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าขาวม้าในสไตล์คุณ ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยอย่าง "เทศกาลสงกรานต์" ในปีนี้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้ร่วมกันรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้า ในการสวมใส่ในการเล่นน้ำคลายร้อนเพื่อเป็นการสืบการประเพณีไทยอย่างที่เคยมีมาในสมัยก่อน ในงา......อ่านต่อ
13/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

กิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายพร้อมติด HASHTAG หัวข้อที่ต้องการส่ง สามารถเข้าร่วมในโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย"  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการกำหนดระยะเวลาการส่งเข้าประกวดเเล้ว ทางกรรมการได้ตัด......อ่านต่อ
12/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

กิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายพร้อมติด HASHTAG หัวข้อที่ต้องการส่ง สามารถเข้าร่วมในโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย"  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการกำหนดระยะเวลาการส่งเข้าประกวดเเล้ว ทางกรรมการได้ตัด......อ่านต่อ
12/02/2561

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ